Jump to content

Vápenec krmný:


Krmný vápenec - zdroj koncentrovaného vápníku (Ca) ve formě uhličitanu vápenatého (CaCO3). Celkový obsah uhličitanu vápenatého ve vápenci činí průměrně 93 %. Vápník je velmi důležitou složkou racionální výživy všech druhů hospodářských zvířat; zvlášť významný je u zvířat s intenzívní látkovou výměnou a vysokou užitkovostí.

Krmný vápenec je nejlevnějším zdrojem vápníku, proto je často využíván v zemědělství, kde nachází široké uplatnění ve výrobě krmných směsí nebo je přímo zkrmován jako součást minerálních směsí.