Jump to content

Současnost krmiv FINK, VKS Nezvěstice


Po roce 1993, kdy došlo k privatizaci celého podniku původními majiteli, začala VKS vyrábět pod názvem Fink. Výrobna prošla celou řadou technologických úprav a modernizací.

V roce 1998 došlo ke spojení společnosti Fink se společností ZETEN Blovice. Hlavním důvodem k tomuto spojení byla malá kapacita skladovacích prostorů společnosti Fink. Společnost ZETEN Blovice poskytuje dostatečnou celoroční zásobu obilí a krmných surovin a to včetně jejich úprav.

V srpnu roku 2002  byla VKS Fink zasažena mohutnými povodněmi, kdy včasným převozem surovin a po zásahu zaměstnanců společnosti, byla způsobená škoda na surovinách vypočítána na „pouhých“ 50 000,- Kč. Následky povodní  byly za pomocí hasičů odstraněny den po povodních a následující den se ve Finku opět vyrábělo.

Od roku 2002 je společnost Fink, spol. s r.o. držitelem certifikátu ISO 9002:95

V roce 2004 se stala společnost držitelem certifikátu ISO 9001:2001.

V roce 2008 se společnost stala držitelem certifikátu HACCP (HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT ).

Dle zákona o krmivech je společnost Fink, registrována pro výrobu krmiv s použitím doplňkových látek a premixů s limitem dávkování doplňkových látek  pod   0,2 %, nejméně však 0,05 %. Dále je společnost Fink VKS vlastníkem registrace pro výrobu medikovaných krmných směsí.

V roce 2015 došlo ke sfúzování firem Fink, výroba krmných směsí spol. s r. o. a mateřské firmy ZETEN spol. s r. o. Název firmy se změnil na ZETEN spol. s r. o.. Ovšem středisko zůstává pod stejným názvem FINK, VKS Nezvěstice, stejně tak i značka krmiv FINK.

V současnosti společnost Fink, spol. s r.o. vyrábí přes 500 typů  receptur krmných směsí, specializovaných dle požadavků našich zákazníků a chovatelů, dále disponuje poměrně širokým spektrem surovina a doplňků. Společnost vyrábí krmné směsi všech kategorií a to pro prasataskotdrůbežkrálíkykoně, lesní zvěř a ostatní kategorie zvířat. Pod kategorií ostatní můžeme zařadit krmné směsi pro činčily, malé přežvýkavce, holuby.

více info na www.zeten.cz