Jump to content

Řepkové pokrutiny (výlisky):


Krmivo vzniká jako vedlejší produkt při lisování řepkových semen za tepla. Obsahuje vysoký podíl dusíkatých látek i vysoký podíl tuku, což zajišťuje vysokou hodnotu kvality jak z hlediska bílkovinného, tak i energetického krmiva. Surovina se používá pro výrobu krmných směsí, může být využita i do krmné dávky TMR.

Řepkové výlisky jsou vhodným krmivem pro skot do jaderné složky krmné dávky u telat 10%, u odchovu 20%, u dojnic a výkrmu býků okolo 30%. Pro výkrm prasat mimo selat lze použít až do 10% kompletní krmné dávky, u výkrmu drůbeže se dávka pohybuje v rozumezí 5 – 15% kompletní krmné dávky.