Jump to content

Pšenice krmná:


Vhodná pro drůbež a prasata.

Pšenice je v našich podmínkách nejčastěji pěstovanou obilovinou. V krmných dávkách uhrazuje velkou část dusíkatých látek a energie. Ve srovnání s ostatními obilovinami má nejvyšší obsah NL (v průměru 12,5 %). Pro prasata se kombinuje s ječmenem a pro drůbež s kukuřicí. Je vhodná pro všechny druhy a kategorie zvířat i v poměrně vysokých podílech v krmné dávce, případně i jako jediná zrnina.

Pozor vysoká dávka pšenice v krmivu může u některých zvířat  například u králíků,ovcí ap. způsobovat nadýmání.