Jump to content

Oves:


Oves má střední obsah dusíkatých látek a nižší energetickou hodnotu. Má také vyšší obsah vlákniny a ve srovnání s pšenicí, ječmenem a žitem vyšší podíl tuku. Pro výživu monogastrických zvířat je vhodnější oves s nízkým podílem pluch nebo oves bezpluchý (nahý), který má snížený obsah vlákniny.

Má dobrou dietetickou hodnotu; některé složky bezdusíkatých látek výtažkových vytvářejí slizy, které působí příznivě na trávení. Zrno ovsa je ceněno pro příznivé složení bílkovin s vysokým obsahem esenciálních aminokyselin, zvláště lysinu, vyšší obsah tuku s převládajícím podílem nenasycených mastných kyselin a vysoký obsah minerálů a vitamínů.

Oves je zvlášť vhodný pro koně a všechna mladá a plemenná zvířata. Vláknina působí mírně dráždivým účinkem na stěnu střeva, podporuje pocit nasycení a tím trávení.

Oves obsahuje alkaloid avenin, který je příčinou dobrých dietetických účinků a dobré chutnosti. Obecně platí, že avenin stimuluje CNS (a zvyšuje libido) zvířat. Ve výživě drůbeže je vhodný zejména pro odchovávaná zvířata, pro nosnice v pokročilejší fázi snášky a pro plemenné kohouty.

Oves nahý, nebo loupaný, obsahuje až o 50 % více lysinu než krmný ječmen. Podle zahraničních výzkumů zařazení nahého ovsa do krmné dávky zvyšuje přírůstky u prasat i brojlerů a příznivě ovlivňuje produkci vajec.