Jump to content

Kukuřice:


Kukuřice má velmi nízký obsah neškrobových polysacharidů (NSP), a proto i vysokou stravitelnost a následně
i energetickou hodnotu. Obsahuje méně dusíkatých látek než ostatní obilniny, má však vyšší obsah tuku než pšenice, žito a ječmen.

Kukuřice má obecné použití ve výživě všech druhů a kategorií zvířat. Pokud je zařazena ve větším množství do krmných směsí pro prasata, má sádlo měkčí konzistenci. Semeno kukuřice obsahuje karotenoidy, které mohou zlepšovat barvu vaječných žloutků. Podíl kukuřice v krmných směsích pro prasata nemá činit více než 50 % z celkového obsahu obilnin (měkká konzistence sádla) a také proto, že protein (zein) v kukuřici obsahuje velmi nízkou hladinu tryprofanu. Při vyšším podílu kukuřice je nutno zařadit i vyšší množství luskovin, které působí příznivě. Kukuřici nelze šrotovat do zásoby – rychle se kazí!