Jump to content

Krmné směsi pro prasata:


SELATA A VÝKRM:

Kompletní krmná směs pro selata ČOS – časný odstav selat :

Tato kompletní krmná směs je selatům krmena od cca 7 kg do 20 kg živé hmotnosti zvířete. Selatům je nutné zabezpečit přístup k čisté a zdravotně nezávadné vodě. Směs svým složením zabezpečuje nutriční potřeby selat a to použitými vstupními surovinami a doplňky.

Kompletní krmná směs pro prasata  A0; A1/P1 – předvýkrm a výkrm prasat:

Tato kompletní krmná směs je určena pro prasata v předvýkrmu a výkrmu od 20 kg do 35-40 kg živé hmotnosti zvířete. Je nezbytné prasatům zajistit přístup k čisté a zdravotně nezávadné vodě. Krmná směs svým složení zajišťuje optimální růst prasat z důrazem na tvorbu svaloviny a nižší ukládání tuku. Svým složením příznivě působí na zažívání a zdraví zvířat (aditiva, zrnitost, vláknina).

Kompletní krmná směs pro prasata P2/A2 – výkrm prasat:

Tato kompletní krmná směs je určena pro prasata ve výkrmu od 40 kg do 65-70 kg živé hmotnosti zvířete. Krmná směs svým složení zajišťuje optimální růst prasat z důrazem na tvorbu svaloviny a nižší ukládání tuku. Svým složením příznivě působí na zažívání a zdraví zvířat (aditiva, zrnitost, vláknina).

Kompletní krmná směs pro prasata A3 / CDP – výkrm prasat:

Tato kompletní krmná směs je určena pro prasata ve výkrmu od 70 kg živé hmotnosti. Směs je zkrmována do porážkové hmotnosti prasete. Krmná směs svým složení zajišťuje optimální růst prasat z důrazem na tvorbu svaloviny a nižší ukládání tuku. Svým složením příznivě působí na zažívání a zdraví zvířat (aditiva, zrnitost, vláknina).


PRASNICE A PRASNIČKY:

Kompletní krmná směs pro prasnice PCH 1 – chovné prasničky: 

Krmná směs  je určena pro chovné prasničky od 15 – 20 kg do 60 kg živé hmotnosti zvířete. Krmná směs svým složením zajišťuje optimální a pozvolný růst prasniček, tak aby došlo ke správnému vývoji kostry a reprodukčních orgánů.

Kompletní krmná směs pro prasnice PCH 2 – chovné prasničky: 

Krmná směs  je určena pro chovné prasničky od 60 kg do 110 kg živé hmotnosti zvířete. Krmná směs je složena z kvalitních surovin s nižším obsahem dusíkatých látek (NL) a vyšším obsahem vlákniny ve srovnání se směsmi určenými pro výkrm prasat, tak aby nedocházelo k nadměrnému růstu prasniček a následně k problémům převážně na prvním vrhu.

Kompletní krmná směs pro prasnice KPB – březí prasnice: 

Krmná směs je určena pro březí prasnice. Krmná směs svým složením zajišťuje optimální a pozvolný růst hmotnosti březích prasnic, tak aby bylo zajištěno správné ukládání živinových rezerv, růst a vývoj plodů. Zkrmována je přibližně do 105 – 110 dne březosti.

Kompletní krmná směs pro prasnice KPK – kojící prasnice:

Krmná směs je určena pro kojící prasnice. Krmná směs svým složením zajišťuje optimální výživu kojících prasnic, tak aby byl zajištěn správný průběh laktace pro růst a vývoj selat. Zkrmována je přibližně do 105 – 110 dne březosti.


KANCI:

Kompletní krmná směs pro kance – KA chovní kanci:

Krmná směs je určena pro dospělé chovné kance v přirozené plemenitbě od živé hmotnosti zvířete. Krmná směs svým složením zajišťuje optimální výživu kanců, tak aby došlo ke správnému vývoji kostry, reprodukčních orgánů, udržení temperamentu a aktivity kance při vyhledávání prasnic. Je zkrmována dospělým kancům o živé hmotnosti 300-350 kg.

 

Napište nám