Jump to content

Krmné směsi pro drůbež:


SLEPICE NOSNÉHO TYPU V ODCHOVU A SNÁŠCE:

Kompletní krmná směs pro nosnice K1 – odchov kuřat nosného typu:

Krmná směs K 1  je určena pro odchov kuřat nosného typu v užitkových  vakcinovaných chovech (proto bez kokcidiostatik) do 5-ti týdnů stáří kuřic.

balení: pytel 25 kg/50 kg

Kompletní krmná směs pro nosnice K2 – odchov kuřic nosného typu:

Krmná směs K 2  je určena pro odchov kuřat nosného typu v užitkových  vakcinovaných chovech (proto bez kokcidiostatik) od 5-ti do 10-ti týdnů stáří kuřic.

balení: pytel 25 kg/50 kg

Kompletní krmná směs pro nosnice KZK – odchov kuřic nosného typu:

Kompletní krmná směs je určena pro odchov kuřic nosného typu v užitkových vakcinovaných chovech, proto směs musí být bez kokcidiostatik. Zkrmuje se od 10 týdne stáří

balení: pytel 25 kg/50 kg

Kompletní krmná směs N1 – nosnice v první fázi snášky:

Jde o nejkoncentrovanější směs pro nejvyšší intenzitu snášky. Typický je nižší obsah vápníku a vyšší obsah fosforu. Směs obsahuje přírodní barvivo pro standardní přibarvení vaječných žloutků.

balení: pytel 25 kg/50 kg

Kompletní krmná směs N2 – nosnice v druhé fázi snášky:

Určeno jako kompletní krmivo s barvivem  pro nosnice v 2 fázi snáškového období poklesu snáškové křivky. Připravuje se i kompletní krmná směs N3 – směs pro konečnou fázi snášky.

balení: pytel 25 kg/50 kg/volně

POZNÁMKY – nosnice:

Odchov trvá přibližně do 16. týdne věku kuřic. Krmná směs je v tomto období podávána adlibitně. Při odchovu sledujeme růstovou křivku a podle zjištěných skutečností zvýšíme nebo snížíme denní spotřebu krmiva, např. frekvencí krmení, světelným režimem apod..

Zhruba v 17.týdnu nastává období krmení směsí řady N pro nosnice, i když v přípravném období nejsou dosud kuřice ve snášce. Snáška začíná cca od 19. týdne věku zvířat. Zvířatům je třeba zajistit vždy trvalý a dostatečný přístup k pitné vodě.


 

KOMPLETNÍ KRMNÉ SMĚSI PRO BROJLERY:

Kompletní krmná směs pro brojlery BR1 – výkrm brojlerových kuřat:

Směs BR1 je určena pro výkrm brojlerů do 10 -15 dnů stáří. Krmivo lze předkládat na různé podložky, pro zlepšení přístupu kuřatům.

balení: pytel 25 kg

Kompletní krmná směs pro brojlery BR2 – výkrm brojlerových kuřat:

Směs BR 2 je určena pro výkrm brojlerů ve druhé fázi výkrmu. Krmí se  přibližně od 11 dne  do 30 až 32 dne stáří brojlera. V posledním týdnu před porážkou  nesmí být tato směs z důvodu obsahu kokcidiostatik krmena. K tomuto účelu je předurčena směs bez kokcidiostatik  (BR 3). 

balení: pytel 25 kg

Kompletní krmná směs pro brojlery BR3 – výkrm brojlerových kuřat:

Směs BR 3 je určena pro výkrm brojlerů v poslední fázi výkrmu. Zkrmuje se pouze posledních 5 až 7 dní před porážkou a z tohoto důvodu neobsahuje kokcidiostatika. Směs BR3 se v poslední fázi nezkrmujeme delší dobu než jeden týden s ohledem na zdravotní stav zvířat.

balení: pytel 25 kg

POZNÁMKY – brojleři:

·         Kompletní krmné směsi pro brojlery jsou vyráběny pro systém rychlovýkrmu, do porážkové hmotnosti  1,6 – 2,0 kg v průměrné délce výkrmu 36 – 40 den věku zvířat. Vyšší porážkové hmotnosti (2,3 kg), bývá dosahováno při zkrmování kompletní krmné směsi cca ve 42 – 45 dnech věku zvířat.

·         Směsi pro brojlery obsahují  kokcidiostatika, která jsou obzvláště  nebezpečné pro lichokopytníky a pro krůty. 


 

KOMPLETNÍ KRMNÉ SMĚSI PRO KRŮTY:

Kompletní krmná směs pro výkrm krůt KR2 – výkrm krůt a krocanů:

Směs KR2 je určena pro výkrm krůt od 4 až do 7 týdnů stáří zvířat, navazující směsí je  KR3. Směs obsahuje kokcidiostatikum. Tato KS obsahuje doplňkovou látku ionoforů, kombinace s některými léčivými látkami může být kontraindikována.

balení: pytel 25 kg


 

KOMPLETNÍ KRMNÉ SMĚSI PRO KACHNY:

Kompletní krmné směsi pro kachny VKCH 1 – výkrm:

Kompletní krmná směs je určena pro výkrm kachen v první fázi výkrmu. Směs neobsahuje žádná antikokcidika. Ve 3 týdnech stáří zvířat přejít na zkrmování VKCH 2.

balení: pytel 25 kg

Kompletní krmné směsi pro kachny VKCH 2 – výkrm:

Kompletní krmná směs je určena pro výkrm kachen v druhé fázi výkrmu. Směs neobsahuje žádná antikokcidika. Možno zkrmovat do porážky.

balení: pytel 25 kg

Napište nám