Jump to content

Cukrovarské řízky:


Cukrovarské řízky se získávají z řízků cukrovky vyluhováním cukru v cukrovarech. Vyluhované řízky se vylisují, čímž se z nich odstraní sladká šťáva. V původním stavu mají bělavou až světle šedou barvu, jejich struktura má být pružná a tuhá, nikoliv mazlavá a kašovitá. Obsahují ještě malé množství cukru. Jejich bezdusíkaté látky výtažkové i vláknina chudá na lignin mají vysokou stravitelnost.

Pro výrobu krmných směsí se cukrovarské řízky suší v horkovzdušných sušárnách. Sušené řízky se často granulují a pak se nazývají řepné pelety. Řepné pelety slouží jako energetické–sacharidové krmení s vysokým obsahem vlákniny, především ve formě pektinů. Mají však jen velmi malé množství škrobu (0,3 %) a přesto mají energetickou hodnotu jako ječmen. Množství cukru je dokonce téměř dvakrát nižší než u sladového květu a přibližně stejné jako u otrub. Obsahují také pozitivní množství minerálních látek (hlavně sodík), a jsou známy nízkým obsahem bílkovin. Jsou výborné v kombinaci s vojtěškou nebo sladovým květem, coby bílkovinovým krmením.

Uplatňují se v krmných směsích pro prasata, zvláště plemenná. Používají se ve výživě všech kategorií skotu včetně vysokoužitkových dojnic. Jsou krmivem s dobrými dietetickými účinky a specifickými účinky na kvalitu masa při výkrmu skotu.